Choroby serca jako problem cywilizacyjny

Jakie problemy ze zdrowiem są określane mianem chorób cywilizacyjnych? Czym są spowodowane i dlaczego choroby leczone w poradniach kardiologicznych są zaliczane do tej kategorii? Odpowiedzi na te pytania są zawarte w poniższym tekście. Zachęcamy do lektury!

Choroby cywilizacyjne. Jakie schorzenia obejmuje ta kategoria?

Jednym z wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi obecnie stoi ludzkość są choroby wiążące się z rozwojem, industrializacją i zmianami związanymi z rosnącym tempem życia. Jednym z takich problemów są choroby mające wymiar globalny, które są spowodowane rozwojem cywilizacji, a ich występowanie w danym regionie wiąże się z uprzemysłowieniem jego społeczności. Choroby XXI wieku – taką nazwą określa się zespół chorób, do których zaliczane są najczęściej: schorzenia układu oddechowego, nowotwory, AIDS, cukrzyca, nadwaga, alergie, zaburzenia psychiczne oraz choroby układu krążenia.

Czym są spowodowane choroby układu krążenia?

W Polsce jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych jest nadciśnienie tętnicze. Cechuje się ono stałym lub okresowo podniesionym ciśnieniem tętniczym krwi. Przyjmuje się, że podwyższone ciśnienie skurczowe ma wartość przekraczającą 140, zaś dla ciśnienia rozkurczowego wartość musi być wyższa niż 90. Przyczyną nadciśnienia tętniczego może być styl życia i źle zbilansowana dieta, które prowadzą do nadwagi. Czynnikami ryzyka są: spożywanie tłuszczów (szczególnie nasyconych), korzystanie z używek (alkoholu i tytoniu), nadużywaniu soli, przy jednoczesnym braku aktywności fizycznej.

Otyłość brzuszna, nadciśnienie, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, ale także stres i zaburzenia snu prowadzą do innej choroby cywilizacyjnej związanej z układem krążenia. Mowa o chorobie niedokrwiennej serca, zwaną także chorobą wieńcową. Charakteryzuje ją znaczne zwężenie (a nawet zamknięcie) światła tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedostatecznego zaopatrzenia serca w tlen, a w konsekwencji może skutkować dusznicą bolesną lub zawałem mięśnia sercowego. To najczęstsze schorzenie układu krążenia w krajach rozwiniętych. Zawał serca i nagła śmierć są natomiast najczęstszymi przyczynami śmierci. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem.